Υποχρεωτικά τα μαθήματα κολύμβησης στο δημοτικό από τη νέα χρονιά!

Η επιτυχία της πιλοτικής εφαρμογής της διδασκαλίας κολύμβησης στα πλαίσια του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκαπίδευσης του νομού Αττικής οδήγησε στην καθολική υλοποίηση του προγράμματος.

Από τη νέα σχολική χρονιά, οι μαθητές και μαθήτριες της Γ’ τάξης Δημοτικού στα σχολεία όλης της Ελλάδας τα οποία απέχουν μέχρι και 25 χιλόμετρα από το χωρο διεξαγωγής του μαθήματος καθώς οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ’ τάξης Δημοτικού σε ειδικές περιπτώσεις θα έχουν πλέον την ευκαιρία να διδαχτούν κολύμβηση.

Τα μαθήματα κολύμβησης εντός του σχολικού έτους θα είναι 10-12 και θα ολοκληρώνονται σε ένα τρίμηνο, εκτός από την περίπτωση ειδικών συνθηκών, π.χ. καιρικές, οπότε και θα δίνεται κάποια παράταση.

Κάθε μάθημα θα διαρκεί ένα συνεχόμενο δίωρο το οποίο θα περιλαμβάνει το χρόνο μετακίνησης των μαθητών από το σχολείο στο χώρο διεξαγωγής του μαθήματος καθώς και την καθαρή διάρκεια του μαθήματος.

Υπεύθυνοι για τη διδασκαλία των μαθημάτων κολύμβησης θα είναι 3 μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή/και αδιόριστοι πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα στην κολύμβηση, ώστε να υπάρχει αναλογία 10:1 μαθητών/προπονητή.

Το περιεχόμενο των μαθημάτων κολύμβησης έχει εγκριθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Αφήστε μια απάντηση