Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού!

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού έχει αρχίσει από το 2014 ένα πρόγραμμα επεμβάσεων με στόχο να αντιμετωπίσει μία σειρά προβλημάτων οδικής κυκλοφορίας στη Δημοτική Ενότητα του Νέου Ψυχικού.

Στην αρχή του προγράμματος, ο Δήμος προχώρησε στη μελέτη διαμόρφωσης ενός μεγάλου αριθμού ισόπεδων κόμβων, με επιδίωξη την αντιμετώπιση της παράνομης στάθμευσης στις θέσεις των κόμβων, την διευκόλυνση της κίνησης των πεζών (και ειδικότερα των ατόμων με δυσκολίες κινητικότητας) καθώς και την ασφάλεια πεζών και οχημάτων.

Στο ίδιο πρόγραμμα εντάσσεται και η Μελέτη Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας σε Άξονες Κίνησης Πεζών στην περιοχή του Φάρου.

Αντικείμενο της Μελέτης

Στην περιοχή λόγω της λειτουργίας του υπερτοπικού εμπορικού κέντρου, παρουσιάζονται αυξημένες κινήσεις πεζών.

Οι κύριοι οδικοί άξονες της περιοχής αυτής όπου εμφανίζονται οι εντονότερες κινήσεις πεζών (τόσο παράλληλα όσο και κάθετα προς την κίνηση των οχημάτων) είναι η Λεωφόρος Δημητρίου Βασιλείου και η οδός Ολυμπιονικών.

Για τον λόγο αυτό το ειδικότερο αντικείμενο της παρούσας Μελέτης περιλαμβάνει :

  1. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στην Λεωφόρο Δημητρίου Βασιλείου και κυρίως παρεμβάσεις για διευκόλυνση της κίνησης των πεζών και της κυκλοφορίας των οχημάτων
  2. Ειδικές σημειακές παρεμβάσεις στην οδό Ολυμπιονικών, με στόχο την διευκόλυνση της κίνησης πεζών κατά μήκος του δρόμου και την άμβλυνση των προβλημάτων κυκλοφοριακής συμφόρησης, κατά την πρωινή και την μεσημβρινή αιχμή.

Πηγή: http://www.psychiko.gov.gr/

Αφήστε μια απάντηση