Πρόταση του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού για Κοινωνικό Παντοπωλείο!

Σε συνεδρίαση του το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για τη δημιουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού.

Πρόταση του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού για Κοινωνικό Παντοπωλείο!

Σε μια προσπάθεια να ανακουφίσει τις καθημερινές ανάγκες των οικονομικά αδύνατων δημοτών του, ο Δήμος αποφάσισε να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης στο Ε.Π. Αττικής 2014-2020.

Σύμφωνα με την πρόταση, η δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου μπορεί να καλύπτει διανομή τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, ειδών ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένων προϊόντων, ειδών ένδυσης και υπόδησης, βιβλίων, παιχνιδιών, κ.λπ., σε τακτική και σταθερή βάση. Οι ωφελούμενοι από τη δημιουργία μιας τέτοιας δομής θα είναι άτομα και οικογένειες που έχουν ανάγκη. Η χρηματοδότηση σύμφωνα με την Πρόσκληση αφορά στην κάλυψη στοιχείων του βασικού λειτουργικού κόστους για 3 χρόνια.

Ο Δήμος θα υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης στην κατηγορία Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών στο πλαίσιο της Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής του Ε.Π. Αττικής 2014-2020 Α.Π.: 4860/22-11-2016 με κωδικό Πρόσκλησης ΑΤΤ040 Α/Α ΟΠΣ: 1892 για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας (09) που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ του Ε.Π. Αττικής 2014-2020.

Λίγα Λόγια για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι μία έννοια σχετικά νέα που δημιουργήθηκε από τις ανάγκες της εποχής μας, στην οποία η φτώχεια και η ανεργία αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς.

Τα Κοινωνικά Παντοπωλεία παρέχουν δωρεάν τρόφιμα, νερό, αναψυκτικά, απορρυπαντικά, κατεψυγμένα προϊόντα, ενδύματα, είδη οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια κλπ. σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Τα διατιθέμενα προϊόντα, στα οποία τίθενται εξαιρετικά αυστηρές προδιαγραφές ώστε να εξασφαλίζονται όλες οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, προέρχονται κυρίως από καταστήματα και επιλεγμένους προμηθευτές, ενώ επιδιώκεται και η συνεισφορά πολιτών. Για τους λόγους αυτούς η ποιότητα των προϊόντων είναι άριστη καθώς τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία προδιαγραφές ασφαλείας.

Αφήστε μια απάντηση