Θερινή κατασκήνωση 2017!

Ο Δήμος μας στα πλαίσια εφαρμογής κοινωνικής πολιτικής διοργανώνει και φέτος πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών σε εγκαταστάσεις κατασκηνώσεων.

Θερινή Κατασκήνωση 2017!

Στα πλαίσια της εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής, το πρόγραμμα αφορά οικογένειες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, με δεδομένη τη σημερινή οικονομική κρίση, να επωμισθούν τα έξοδα των παιδιών τους σε θερινές κατασκηνώσεις :

  • απόρων δημοτών και κατοίκων του Δήμου,
  • παιδιών μονογονεϊκών οικογενειών,
  • παιδιών πολύτεκνων οικογενειών,
  • παιδιών ανέργων οικογενειών,
  • παιδιών με γονείς ΑΜΕΑ.

Η επιλογή των παιδιών 8 – 16 ετών, θα γίνει με βάση τα κριτήρια της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου ανά κατηγορία, όπως αυτά έχουν οριστεί με την (αρ. 65/2017 με αρ. πρωτ. 5167/11-4-2017(ΑΔΑ:ΩΧ9ΥΩΗ8-ΜΓΝ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και κατά σειρά προτεραιότητας θα επιλεχθούν :

  • Οι Δημότες Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού.
  • Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις οι κάτοικοι Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού.
  • Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις τα παιδιά που φοιτούν στα σχολεία που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού και δεν είναι ούτε δημότες, ούτε κάτοικοι του Δήμου.

Αιτήσεις-Εγγραφές

Θερινή κατασκήνωση 2017!

Θα βρείτε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εδώ. Θα βρείτε την αίτηση για την κατασκήνωση εδώ. Θα βρείτε το ιατρικό σημείωμα για το παιδί εδώ.

Οι γονείς / κηδεμόνες που θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αν ανήκουν σε μια ή περισσότερες από τις κατηγορίες που απαιτούν πρόσθετα δικαιολογητικά να τα προσκομίσουν και αυτά.

Η υποβολή αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 29 Μαΐου μέχρι και την Τετάρτη 14 Ιουνίου, τις ώρες 9.00 – 14.30, στο Γραφείο Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών (Τερτσέτη 44, Νέο Ψυχικό, ισόγειο) 213 20 14 600, 213 20 14 650.

Η κατασκήνωση θα πραγματοποιηθεί σε μία κατασκηνωτική περίοδο 14 ημερών από 1η έως 14 Ιουλίου.

Αφήστε μια απάντηση