Σε τρεις μήνες, δηλαδή τον Ιανουάριο, καταργούνται όλα τα έμμισθα και τα άμισθα Υποθηκοφυλακεία της χώρας, καθώς και τα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω – Λέρου, με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος με τίτλο, «Σύσταση Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου», που κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή.

Νέος Χάρτης Ακινήτων – 16 Κτηματολογικά Γραφεία

Με το νέο νομοσχέδιο ιδρύεται νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), υπό την εποπτεία του υπουργείου Περιβάλλοντος, στο οποίο θα ενταχθούν όλα τα υποθηκοφυλακεία της χώρας, που σήμερα υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς και το Κτηματολόγιο, το οποίο ανήκει εξ ολοκλήρου στο δημόσιο και έχει τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας.

Παράλληλα αλλάζει ο χάρτης του Κτηματολογίου σε όλη τη χώρα, καθώς ιδρύονται 16 Κτηματολογικά Γραφεία, με συνολικά 184 υποκαταστήματα, τα οποία θα καλύπτουν και τις αρμοδιότητες όλων των έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλακείων, που καταργούνται.

Στο πρώτο άρθρο του νέου νομοσχεδίου προβλέπεται λοιπόν ότι Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» μετατρέπεται σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία « Οργανισμός Εθνικού Κτηματολογίου»  και λειτουργεί χάριν του γενικού συμφέροντος. Ο Οργανισμός έχει έδρα την Αθήνα, και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για τις σχέσεις του με την αλλοδαπή ο Οργανισμός χρησιμοποιεί την επωνυμία « HELLENIC CADASTRE».

Ο νέος φορέας θα διαθέτει 1.300 θέσεις προσωπικού, ώστε να απορροφηθούν οι 238 άμισθοι και οι 257 δικαστικοί υπάλληλοι των υποθηκοφυλακείων, καθώς και οι 368 εργαζόμενοι στις υπηρεσίες του Κτηματολογίου. Επίσης προβλέπεται να ενισχυθεί με νομικούς και μηχανικούς, ώστε να καλυφθούν τα σημερινά κενά.

Για την κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων, των Κτηματολογικών Γραφείων και των θέσεων,όπως λέει το νομοσχέδιο εκδίδονται εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση νέου  νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αντίστοιχες αποφάσεις του Δ.Σ του Οργανισμού.

Για την ημερομηνία κατάργησης των Υποθηκοφυλακείων και έναρξης της λειτουργίας των Κτηματολογικών Γραφείων και των Υποκαταστημάτων τους θα αναρτάται  ανακοίνωση του Οργανισμού στην ιστοσελίδα του.

Πηγή: http://ecopress.gr/

 

Αφήστε μια απάντηση