20 Πολίτες μιλούν. Η ομάδα Λόγος Πολιτών διοργανώνει ομιλία με θέμα:
“Η Γυναίκα στη Νέα Πραγματικότητα”

Για την προώθηση του δημοσίου διαλόγου, 20 πολίτες μιλούν, ο καθένας από την δική του οπτική και για δύο λεπτά μόνο, δίνοντας την σκυτάλη στον επόμενο. Μια ανοιχτή συζήτηση με το κοινό.
Πότε: Πέμπτη 7 Μαρτίου, Ώρα 18:00
Πού: Δημαρχείο Αμαρουσίου
Διοργάνωση: Λόγος Πολιτών – Δύναμη Δημοκρατίας