Χρήσιμες πληροφορίες για τις αυτοδιοικητικές εκλογές της Κυριακής!

Στις αυτοδιοικητικές  εκλογές της 26ης Μαΐου 2019  ψηφίζουμε για την ανάδειξη: δημάρχων, δημοτικών συμβούλων και συμβούλων κοινοτήτων.

Ο ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ αποτελείται από τις:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ που έχει πληθυσμό  10.137 μόνιμους κατοίκους και εκλέγει 10 δημοτικούς και 11 κοινοτικούς συμβούλους, από την 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ με πληθυσμό 7.302 μόνιμους κατοίκους και εκλέγει 7 δημοτικούς και 7 κοινοτικούς  συμβούλους.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΨΥΧΙΚΟΥ με πληθυσμό 9.529  μονίμους κατοίκους και  εκλέγει 10 δημοτικούς  και 7 κοινοτικούς συμβούλους. 

Για τις παραπάνω έδρες  του δημοτικού συμβουλίου και των κοινοτικών συμβουλίων  έχουν ανακηρυχθεί 246 άτομα  ως υποψήφιοι σύμβουλοι εκ των οποίων οι 53 (34 ως δημοτικοί και 19 ως κοινοτικοί ) περιλαμβάνονται στον συνδυασμό «Ενωμένη Δημαρχία Πολιτών» με υποψήφιο Δήμαρχο τον κ. Κανελλάκη Κ. Νικ , 52  (27 ως δημοτικοί και 25 ως κοινοτικοί) στον συνδυασμό « Λαϊκή Συσπείρωση Φιλοθέης Ψυχικού» με υποψήφιο δήμαρχο τον κ. Καβαλάρη Δημοσθ. Ι, 61 (34 ως δημοτικοί και 27 ως κοινοτικοί)  στον συνδυασμό «Προάστιο Πρότυπο» με υποψήφιο δήμαρχο τον κ. Δημήτρη Γαλάνη, 69 (36 ως δημοτικοί και 33 ως κοινοτικοί ) στον συνδυασμό « Συμμαχία Πολιτών» με υποψήφιο δήμαρχο τον απερχόμενο δήμαρχο κ. Ξυριδάκη Παντελή και 11 ως κοινοτικοί σύμβουλοι στον συνδυασμό « Ψυχικό μια Όαση συνδυασμός κοινότητας Ψυχικού Αλέξανδρου Καρυώτη» μόνο για την Κοινότητα Ψυχικού.

Σημειώνεται ότι ο συνδυασμός «Ενωμένη Δημαρχία Πολιτών» δεν έχει κατεβάσει  υποψήφιους για το κοινοτικό συμβούλιο της Φιλοθέης.  

Οι εκλογές θα γίνουν με το σύστημα «απλής αναλογικής των υπολοίπων» για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, το σύνολο των εδρών του δημοτικού συμβουλίου κατανέμεται αναλογικά μεταξύ όλων των συνδυασμών που έλαβαν μέρος στις εκλογές, κατ’ αναλογία της εκλογικής τους δύναμης. Αρχικά υπολογίζεται το εκλογικό μέτρο.

Το εκλογικό μέτρο ισούται με το πηλίκο που προκύπτει, παραλειπόμενου του δεκαδικού μέρους, από τη διαίρεση του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων (δεν υπολογίζονται τα λευκά) που έλαβαν, σε όλα τα εκλογικά τμήματα του δήμου, αθροιστικά όλοι οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές, δια του αριθμού των εδρών που αντιστοιχούν σε κάθε δημοτικό συμβούλιο, προσαυξημένο κατά μία μονάδα. 

Στη συνέχεια ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται με το εκλογικό μέτρο. Ο κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης αυτής.  Δήμαρχος εκλέγεται ο επικεφαλής του συνδυασμού που έλαβε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% (συν μία ψήφο) των έγκυρων ψηφοδελτίων, είτε κατά τον πρώτο είτε, σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί, κατά τον δεύτερο γύρο.  

Οι δημοτικοί και οι κοινοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται όλοι ( τακτικοί και αναπληρωματικοί) την πρώτη Κυριακή .  

Αν κανένας συνδυασμός δεν πάρει το 50% συν μια ψήφο τότε διενεργείται επαναληπτική εκλογή στις 2 Ιουνίου 2019 η οποία όμως θα αφορά μόνο τα πρόσωπα των υποψηφίων δημάρχων των δυο πρώτων συνδυασμών δηλαδή δεν θα υπάρχει σταυροδοσία. 

Για πρώτη φορά αποσυνδέεται η ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των κοινοτήτων από τους συνδυασμούς που μετέχουν στη διαδικασία ανάδειξης των δημοτικών αρχών και προβλέπεται η εκλογή των οργάνων κοινότητας σε χωριστή κάλπη. 

Αυτό σημαίνει ότι ένας εκλογέας μπορεί να ψηφίσει για κοινοτικό σύμβουλο υποψήφιο άλλου συνδυασμού χωρίς να βλάψει το ποσοστό του συνδυασμού που θα ψηφίσει για δήμαρχο γιατί οι ψήφοι των κοινοτικών συμβουλίων δεν προστίθενται στους ψήφους των συνδυασμών για την εκλογή του δήμαρχου.

Επισημαίνεται ότι ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας εκλέγεται έμμεσα από τους συμβούλους της οικείας κοινότητας, μεταξύ των πρώτων συμβούλου σε σταυρούς προτίμησης των δύο πρώτων σε δύναμη συνδυασμών της κοινότητας. 

Στην περίπτωση όμως που συνδυασμός λάβει άνω του 50% σε μία κοινότητα (50% +1 ψήφο), πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας εκλέγεται ο πρώτος σύμβουλος σε σταυρούς προτίμησης του συνδυασμού αυτού. Επομένως, δεν διεξάγεται επαναληπτική ψηφοφορία (Β’ γύρος) στις εκλογές για τα συμβούλια των κοινοτήτων.

O εκλογέας κάθε εκλογικής περιφέρειας στα δημοτικά ψηφοδέλτια μπορεί να σταυρώνει μέχρι τρεις σταυρούς (3) τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους της περιφέρειάς  του και με ένα σταυρό (1) τους υποψήφιους συμβούλους των άλλων εκλογικών περιφερειών.

Στα κοινοτικά ψηφοδέλτια ο εκλογέας βάζει  μέχρι δυο σταυρούς (2).