Έκθεση Ζωγραφικής «Τα Τέσσε4α Στοιχεία»

Η Δημοτική Πινακοθήκη Λέφα στο Ψυχικό παρουσιάζει την ατομική έκθεση της σύγχρονης Ελληνίδας σκηνογράφου – εικαστικού Μαρίας Χανιωτάκη με τίτλο «Τα Τέσσε4α Στοιχεία» Η καλλιτέχνιδα παρουσιάζει μαι σειρά έργων – μικτές συνθέσεις – με θέμα τα τέσσερα στοιχεία της Φύσης τα οποία και έρχονται σε διάλογο με την εγκατάσταση στο χώρο με τίτλο « η…

Έκθεση Ζωγραφικής «Τα Τέσσε4α Στοιχεία»

Η Δημοτική Πινακοθήκη Λέφα στο Ψυχικό παρουσιάζει την ατομική έκθεση της σύγχρονης Ελληνίδας σκηνογράφου – εικαστικού Μαρίας Χανιωτάκη με τίτλο «Τα Τέσσε4α Στοιχεία» Η καλλιτέχνιδα παρουσιάζει μαι σειρά έργων – μικτές συνθέσεις – με θέμα τα τέσσερα στοιχεία της Φύσης τα οποία και έρχονται σε διάλογο με την εγκατάσταση στο χώρο με τίτλο « η…

Έκθεση Ζωγραφικής «Τα Τέσσε4α Στοιχεία»

Η Δημοτική Πινακοθήκη Λέφα στο Ψυχικό παρουσιάζει την ατομική έκθεση της σύγχρονης Ελληνίδας σκηνογράφου – εικαστικού Μαρίας Χανιωτάκη με τίτλο «Τα Τέσσε4α Στοιχεία» Η καλλιτέχνιδα παρουσιάζει μαι σειρά έργων – μικτές συνθέσεις – με θέμα τα τέσσερα στοιχεία της Φύσης τα οποία και έρχονται σε διάλογο με την εγκατάσταση στο χώρο με τίτλο « η…

Έκθεση Ζωγραφικής «Τα Τέσσε4α Στοιχεία»

Η Δημοτική Πινακοθήκη Λέφα στο Ψυχικό παρουσιάζει την ατομική έκθεση της σύγχρονης Ελληνίδας σκηνογράφου – εικαστικού Μαρίας Χανιωτάκη με τίτλο «Τα Τέσσε4α Στοιχεία» Η καλλιτέχνιδα παρουσιάζει μαι σειρά έργων – μικτές συνθέσεις – με θέμα τα τέσσερα στοιχεία της Φύσης τα οποία και έρχονται σε διάλογο με την εγκατάσταση στο χώρο με τίτλο « η…

Έκθεση Ζωγραφικής «Τα Τέσσε4α Στοιχεία»

Η Δημοτική Πινακοθήκη Λέφα στο Ψυχικό παρουσιάζει την ατομική έκθεση της σύγχρονης Ελληνίδας σκηνογράφου – εικαστικού Μαρίας Χανιωτάκη με τίτλο «Τα Τέσσε4α Στοιχεία» Η καλλιτέχνιδα παρουσιάζει μαι σειρά έργων – μικτές συνθέσεις – με θέμα τα τέσσερα στοιχεία της Φύσης τα οποία και έρχονται σε διάλογο με την εγκατάσταση στο χώρο με τίτλο « η…

Έκθεση Ζωγραφικής «Τα Τέσσε4α Στοιχεία»

Η Δημοτική Πινακοθήκη Λέφα στο Ψυχικό παρουσιάζει την ατομική έκθεση της σύγχρονης Ελληνίδας σκηνογράφου – εικαστικού Μαρίας Χανιωτάκη με τίτλο «Τα Τέσσε4α Στοιχεία» Η καλλιτέχνιδα παρουσιάζει μαι σειρά έργων – μικτές συνθέσεις – με θέμα τα τέσσερα στοιχεία της Φύσης τα οποία και έρχονται σε διάλογο με την εγκατάσταση στο χώρο με τίτλο « η…

Έκθεση Ζωγραφικής «Τα Τέσσε4α Στοιχεία»

Η Δημοτική Πινακοθήκη Λέφα στο Ψυχικό παρουσιάζει την ατομική έκθεση της σύγχρονης Ελληνίδας σκηνογράφου – εικαστικού Μαρίας Χανιωτάκη με τίτλο «Τα Τέσσε4α Στοιχεία» Η καλλιτέχνιδα παρουσιάζει μαι σειρά έργων – μικτές συνθέσεις – με θέμα τα τέσσερα στοιχεία της Φύσης τα οποία και έρχονται σε διάλογο με την εγκατάσταση στο χώρο με τίτλο « η…

Έκθεση Ζωγραφικής «Τα Τέσσε4α Στοιχεία»

Η Δημοτική Πινακοθήκη Λέφα στο Ψυχικό παρουσιάζει την ατομική έκθεση της σύγχρονης Ελληνίδας σκηνογράφου – εικαστικού Μαρίας Χανιωτάκη με τίτλο «Τα Τέσσε4α Στοιχεία» Η καλλιτέχνιδα παρουσιάζει μαι σειρά έργων – μικτές συνθέσεις – με θέμα τα τέσσερα στοιχεία της Φύσης τα οποία και έρχονται σε διάλογο με την εγκατάσταση στο χώρο με τίτλο « η…

Έκθεση Ζωγραφικής «Τα Τέσσε4α Στοιχεία»

Η Δημοτική Πινακοθήκη Λέφα στο Ψυχικό παρουσιάζει την ατομική έκθεση της σύγχρονης Ελληνίδας σκηνογράφου – εικαστικού Μαρίας Χανιωτάκη με τίτλο «Τα Τέσσε4α Στοιχεία» Η καλλιτέχνιδα παρουσιάζει μαι σειρά έργων – μικτές συνθέσεις – με θέμα τα τέσσερα στοιχεία της Φύσης τα οποία και έρχονται σε διάλογο με την εγκατάσταση στο χώρο με τίτλο « η…

Έκθεση Ζωγραφικής «Τα Τέσσε4α Στοιχεία»

Η Δημοτική Πινακοθήκη Λέφα στο Ψυχικό παρουσιάζει την ατομική έκθεση της σύγχρονης Ελληνίδας σκηνογράφου – εικαστικού Μαρίας Χανιωτάκη με τίτλο «Τα Τέσσε4α Στοιχεία» Η καλλιτέχνιδα παρουσιάζει μαι σειρά έργων – μικτές συνθέσεις – με θέμα τα τέσσερα στοιχεία της Φύσης τα οποία και έρχονται σε διάλογο με την εγκατάσταση στο χώρο με τίτλο « η…